Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi FRONTS FACTORY internetinės parduotuvės sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka www.finalmaterials.com internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi www.finalmaterials.com  internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2 Pardavėju šiose taisyklėse yra UAB „Fronts Factory “, buveinės adresas: Medikiškių g.20, Kalino k., Vilniaus r., LT-14258, juridinio asmens kodas 304714006, PVM mokėtojo kodas LT100011318711;

1.3 Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis www.finalmaterials.com   internetinėje parduotuvėje, ar besinaudojantis kitomis www.finalmaterials.com  internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.4 Naudotis www.finalmaterials.com internetine parduotuve ir joje pirkti turi teisę: – veiksnūs fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;- juridinių asmenų įgalioti atstovai.

1.5 Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.finalmaterials.com internetinėje parduotuvėje.

1.6 Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.finalmaterials.com internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.7 Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.finalmaterials.com internetinėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių Fronts Factory internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.8 Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui perkant www.finalmaterials.com  internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su taisyklėmis susipažinti kiekvieno pirkimo metu.

1.9 Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10 Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.finalmaterials.com internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1 Privatumo politika

FRONTS FACTORY, UAB įmonei priklausančioje www.finalmaterials.com svetainėje yra renkami ir valdomi jūsų asmeniniai duomenys.

Ši Privatumo politika išaiškina, kaip www.finalmaterials.com naudoja jūsų asmeninius duomenis bei pateikia priežastis jūsų asmeninių duomenų rinkimui. Dėl to, prieš naršant www.finalmaterials.com svetainėje, perskaitykite šį dokumentą.

Mes užtikriname jūsų asmeninių duomenų saugumą ir konfidencialumą.

2.2 Asmeniniai duomenys, kuriuos renkame:

Kuomet naršote www.finalmaterials.com, automatiškai renkame tam tikrą informaciją apie jūsų įrenginį – naršyklė, IP adresas, laiko juosta ir jūsų įrenginio slapukai. Taip pat renkame statistinius duomenis apie naršymą svetainėje: puslapiai, kuriuose apsilankote, produktai, kuriuos peržiūrite bei kita svetainės naršymo informacija. Šią automatiškai renkamą informaciją vadiname „Įrenginio informacija“. Taip pat, galime rinkti asmeninius duomenis, kuriuos jūs mums suteikiate (vardas, pavardė, adresas, mokėjimo informacija ir t.t.) sukurdami paskyrą mūsų svetainėje.

2.3 Jūsų teisės:

Jeigu esate Europos gyventojas, jūs turite įvairių teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų apsauga:

•                          Teisė būti informuotam.

•                          Teisė gauti savo informaciją, kurią mes tvarkome.

•                          Teisė taisyti netikslią ar neteisingą informaciją apie jus.

•                          Teisė ištrinti visus duomenis apie jus.

•                          Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

•                          Teisė perkelti visus surinktus duomenis apie jus kitam valdytojui.

•                          Teisė paprieštarauti asmens duomenų tvarkymui.

•                          Teisės, susijusios su automatinių duomenų valdymu.

Jeigu norite daugiau informacijos, susisiekite su mumis pasinaudoję žemiau pateikta kontaktine informacija.

Perspėjame, kad valdome Europos gyventojų asmeninius duomenis, norėdami išpildyti jūsų užsakymus arba kitaip įgyvendinti tikslus, išvardytus dokumento pradžioje. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų duomenys gali būti perkelti už Europos ribų (pavyzdžiui, į Kanadą arba JAV).

2.4 Nuorodos į kitas svetaines:

Mūsų svetainėje gali būti kitų svetainių, kurių mes nevaldome, nuorodos. Pažymime, kad mes nesame atsakingi už kitų svetainių ar trečiųjų šalių asmeninių duomenų rinkimo procesus. Palikus mūsų svetainę, rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių svetainių privatumo politikas.

2.5 Duomenų apsauga:

Jūsų asmeninių duomenų apsaugai pasitelkiame aukščiausios kokybės serverius, kuriuos gali pasiekti tik įgalioti asmenys. Mes reguliariai stebime savo sistemas, norėdami nustatyti, ar nėra kokių nors pažeidžiamų vietų ar kibernetinių atakų, kurių metu galėtų nukentėti jūsų asmeniniai duomenys. Nepaisant to, negarantuojame absoliutaus jūsų asmeninių duomenų saugumo.

2.6 Duomenų atskleidimas:

Įstatymo numatyta tvarka pasiliekame teisę atskleisti jūsų asmeninius duomenis, jei reikėtų apginti savo teises, savo ir aplinkinių saugumą, ištirti nusikaltimą arba atsakyti į vyriausybės prašymą atskleisti jūsų asmeninius duomenis.

2.7 Kontaktinė informacija:

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie šią privatumo politiką arba apie jūsų asmeninius duomenis, kreipkitės į mus el. paštu info@finalmaterials.com.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimas.

3. 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą”.

3. 2. UAB FRONTS FACTORY, UAB nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad UAB FRONTS FACTORY, UAB patvirtina užsakymą nuo momento, kai el. paštu atsiunčia užsakymo patvirtinimą.

3. 3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.finalmaterials.com internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės.

4. 1. Pirkėjas turi teisę pirkti www.finalmaterials.com internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

5. Pirkėjo įsipareigojimai.

5. 1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

5. 2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5. 3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5. 4. Pirkėjas, naudodamasis www.finalmaterials.com internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės.

6. 1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6. 2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6. 3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6. 4. UAB FRONTS FACTORY, UAB turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

7. Pardavėjo įsipareigojimai.

7. 1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.finalmaterials.com teikiamomis paslaugomis.

7. 2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7. 3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašesnę prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis mokėjimas.

7. 4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

8. 1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM 21 %. UAB FRONTS FACTORY, UAB pasilieka teisę keisti prekių kainas .

8. 2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8. 2. 1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių ar tiesiog pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į UAB FRONTS FACTORY, UAB banko sąskaitą.

8.2. 2. Atsiskaitydamas 8.2.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas.

9. 1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9. 2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išmtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9. 3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9. 4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Nuo 30 kg. sveriančias prekes pats išsikrauna iš transporto priemonės. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9. 5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas, ar jo atstovas privalo kartu su Pardavėju, arba jo atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui, ar jo atstovui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9. 6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Prekių pristatymas” skyriuje.

9. 7. Jei Pirkėjas nepagrįstai atsisako, ar vengia priimti Prekę, jis moka 10 Eur už kiekvieną uždelstą dieną (šis mokestis laikomas Prekės saugojimo mokesčiu). Prekės saugojimo mokestis pradedamas skaičiuoti nuo Pardavėjo pranešime nurodyto termino, kada Pirkėjas turėjo priimti Prekes.

9. 8. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti Prekių pristatymo išlaidas.

9. 9. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai UAB Fronts factory turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

9. 10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių kokybė.

10. 1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10. 2. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

10. 3. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas.

11. 1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis”, bei ūkio ministro 2001 rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis nuostatomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.

12. Atsakomybė.

12. 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12. 2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12. 3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.finalmaterials.com teikiamomis paslaugomis naudojasi trečias asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12. 4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12. 5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, bei asmenims neatstovauja.

13. Apsikeitimas informacija.

13. 1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13. 2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Apmokėjimo būdas.

14. 1. Prekių kainos www.finalmaterials.com internetinėje parduotuvėje  ir suformuotame užsakyme  nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis www.finalmaterials.com internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

 14. 2. Prieš užsakydami baldines medžiagas siūlome užsisakyti jų pavyzdžius, kad būtumėte tikri dėl pasirinkimo, ypatingai spalvos, kur dažniausiai perteikti nuotrauka realybėje esančios spalvos tiksliai neįmanoma. Kokybiškos baldinės medžiagos, atgal nepriimamos.

 14. 3. Atsiskaitymas elektronine bankininkyste per oPay sistemą. www.finalmaterials.com internetinėje parduotuvėje suformavus užsakymą, Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į oPay sistemą. Ši sistema Jums leis atsiskaityti naudojantis visų Lietuvoje veikiančių bankų elektronine bankininkyste ar banko kortele.

15. Baigiamosios nuostatos.

15. 1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15. 2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Napavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

lt_LTLithuanian